jempol logo white

Soalan Lazim

Hubungi Kami

Aduan dan Maklum Balas

Peta Laman

jempol logo white
Utama PENGURUSAN DAERAH

PENGURUSAN DAERAH

UNIT PEMBANGUNAN MASYAKAT

 1. Mengurus dan menyelaras aktiviti DUN meliputi aspek sosio-ekonomi, keagamaan, pendidikan dan kebudayaan.
 2. Menyelaras pelaksanaan program berkaitan jabatan dan MPKK
 3. Urus setia dan Setiausaha bagi mesyuarat-mesyuarat berkaitan masyarakat dan kemiskinan seperti Mesyuarat Focus Group Daerah dan Mesyuarat Jawatankuasa Pembasmian Kemiskinan Tegar (BMT) Daerah Jempol (JKP).
 4. Menyelaras kursus dan latihan bagi Pengerusi & Setiausaha MPKK.
 5. Menyelia permohonan eKasih yang dimajukan kepada Pejabat Daerah dan Tanah Jempol.
 6. Menyelaras gerak kerja bencana daerah bersama-sama Jawatankuasa Benana Daerah dan MPKK
 7. Mengerakkan sektor perlancongan tradisional dan baharu.
 8. Menyantuni aduan yang dikemukakan oleh MPKK

UNIT PEMBANGUNAN FIZIKAL

 1. Mengenal pasti dan melaksanakan projek-projek pembangunan fizikal di Daerah Jempol.
 2. Memantau, menilai dan mengesahkan kemajuan perlaksanaan projek-projek pembangunan fizikal yang dilaksanakan.
 3. Mengkaji dan menilai senarai cadangan projek tahunan yang dikemukakan oleh Y.B Wakil Rakyat dan Penghulu untuk dimajukan kepada Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri.
 4. Mengurus dan melaksanakan projek peruntukan pembangunan wakil rakyat yang diluluskan.
Skip to content