jempol logo white

Soalan Lazim

Hubungi Kami

Aduan dan Maklum Balas

Peta Laman

jempol logo white
Utama PENGURUSAN AM

PENGURUSAN AM

FUNGSI BAHAGIAN KHIDMAT PENGURUSAN

Bahagian Khidmat Pengurusan meliputi aspek-aspek pentadbiran Am, Pengurusan Sumber Manusia, Teknologi Maklumat, Pengurusan Aset dan Stor, Pengurusan Majlis dan Protokol, kewangan dan Pengurusan Data.

1.         PENTADBIRAN AM

 • Pengurusan mesyuarat di Peringkat Daerah dan Jabatan
 • Pengurusan sistem mel jabatan
 • Pengurusan permohonan dan penyelenggaran kuartes kerajaan
 • Pengurusan kenderaan jabatan
 • Perancangan dan penyelarasan Sasaran Kerja Tahunan (SKT) Jabatan

2.         SUMBER MANUSIA & LATIHAN

 • Pengurusan hal ehwal perkhidmatan pegawai dan kakitangan berkaitan pengesahan lantikan, pengesahan jawatan, pemberian taraf berpencen persaraan, kenaikan pangkat, pemangkuan, penanggungan kerja, pertukaran dan penempatan.
 • Perancangan dan pengurusan kursus, bengkel dan taklimat untuk pegawai dan kakitangan.

3.         TEKNOLOGI MAKLUMAT

 • Merancang dan mengurus hal-hal berkaitan jabatan.
 • Penyeliaan dan kemaskini laman web rasmi Jabatan.
 • Mengurus perolehan dan penempatan peralatan ICT Jabatan.

4.         MAJLIS DAN KERAIAN

 • Menyelaras aktiviti/program/majlis di peringkat daerah termasuk yang melibatkan keberangkatan ke bawah DYMM Yang DiPetuan Besar Negeri Sembilan di Daerah Jempol,
 • Penyeliaan dan khidmat nasihat berkaitan urusan protocol untuk program-program melibatkan kehadiran pemimpin – pemimpin Kerajaan Negeri dan Persekutuan ke Daerah Jempol

5.         PENGURUSAN ASET DAN STOR

 • Pengurusan Aset Alih dan Stor Jabatan termasuk pelantikan, penurunan kuasa, perolehan, pendaftaran, penyimpanan, pemeriksaan dan verifikasi, penyelenggaraan, pelupusan, hapuskira, merekod stok, menyimpan aset dan setor.

6.         PENGURUSAN KESELAMATAN

 • Menguruskan penurunan kuasa keselamatan termasuk pelantikan Pegawai Pengelas, Pegawai Keselamatan Jabatan, Penolong Pegawai Keselamatan Jabatan.
 • Memastikan sistem keselamatan jabatan termasuk Sistem Pencegahan Kebakaran, CCTV, Pengurusan bencana kompleks dan pengeluaran pas keselamatan kakitangan.
 • Menyelia pengurusan keselamatan dokumen-dokumen terperingkat jabatan (Sulit, Rahsia dan Rahsia Besar)

7.         PENGURUSAN KEWANGAN

 • Menguruskan penurunan kuasa berkaitan kewangan.
 • Merancang dan menyelaras Anggaran Belanja Mengurus Tahunan Jabatan
 • Menyedia dan melengkapkan permohonan Pesanan Tempatan dan Inden Kerja serta proses bayaran semua jenis perolehan.

8.         PENGURUSAN DATA

 • Mengurus dan menyelaras pelaksanaan modul-modul HRMIS supaya sentiasa dikemaskini.
 • Memberi khidmat nasihat kepada pegawai dan kakitangan bagi penggunaan modul-modul HRMIS.
Skip to content