jempol logo white

Soalan Lazim

Hubungi Kami

Aduan dan Maklum Balas

Peta Laman

jempol logo white
Utama organization Piagam Pelanggan Pencapaian Piagam Pelanggan 2018-2021 Pencapaian Piagam Pelanggan Pejabat Daerah Dan Tanah Jempol Sehingga Disember 2019

Pencapaian Piagam Pelanggan Pejabat Daerah Dan Tanah Jempol Sehingga Disember 2019

    BIL.     JANJI Menepati Tempoh Masa/Standard Piagam Pelanggan Tidak Menepati Masa /Standard Piagam Pelanggan Jumlah Perkhidmatan
Jumlah Menepati Standard* % Menepati Standard Jumlah Tidak Menepati Standard* %Tidak Menepati Standard*
UNIT HASIL  
1. Tempoh Masa Menunggu Dan Mendapatkan Perkhidmatan Dikaunter Dalam Tempoh 15 Minit.  1 pelanggan dalam masa 10 minit 100% 0 0 48,714
2. Tempoh Masa Memproses Bayaran Cukai Serta Dokumen Yang Lengkap Dalam Masa 5 Minit.  48,714 hak milik 100% 0 0 48,714
UNIT PEMBANGUNAN DAN PELUPUSAN TANAH  
3. Memproses Dan Mengemukakan Permohonan Pemberimilikan Tanah, Lesen Pendudukan Sementara Dan Perizaban Tanah Kepada Pihak Berkuasa Negeri Dalam Tempoh 6 Bulan Daripada Permohonan Diterima. Proses permohonan pemberimilikan, LPS dan rizab mengambil masa anggaran minima 6 bulan sehingga diangkat ke Pihak Berkuasa Negeri dan dapat keputusan. Pemberimilikan 80%      Rizab 60% LPS   0% 0 Pemberimilikan 20%      Rizab 40% LPS   0%  
4. Memproses Dan Mengemukakan Permohonan Untuk Serahbalik Dan Berimilik, Pohon Semula Tanah, Tukar Syarat Dan Pecah Sempadan Tanah, Penyatuan Tanah Dan Pecah Sempadan Atau Pecah Bahagian Tanah Dalam Tempoh 1 Bulan Daripada Permohonan Diterima. Serah balik 1 fail 14 hari bekerja ke PTGNS. Tukar syarat / pecah sempadan 1 Bulan 85% 0 15%  
UNIT PENDAFTARAN  
5. Memastikan Semua Perserahan Urusniaga Dan Bukan Urusniaga Didaftarkan Dalam Tempoh 1 Hari Bekerja. Urusniaga 526 Bukan Urusniaga 562 100% 0 0% 1,088
6. Memastikan Semua Permohonan Kebenaran Pindahmilik, Pajakan Dan Gadaian Tanah ( E-Consent ) Yang Lengkap Diproses Dalam Tempoh 14 Hari Bekerja.  287 permohonan berjaya diproses 100% 0 0% 287
UNIT PEMBANGUNAN  
7. Mengeluarkan Surat Tawaran Kerja Perolehan Secara Sebutharga Bagi Projek Pembangunan Fizikal Dalam Tempoh 14 Hari Bekerja Setelah Mendapat Keputusan Mesyuarat Jawatankuasa Sebutharga  60 sebutharga 100% 0 0% 60
UNIT KHIDMAT PENGURUSAN  
8. Memproses Baucar-Baucar Bayaran Yang Lengkap Dalam Tempoh 14 Hari Bekerja.  835 baucar 100% 0 0% 835
9. Memberikan Maklumbalas Kepada Aduan Atau Pertanyaan Dalam Tempoh 14 Hari Bekerja.  6 aduan 100% 0 0% 6
  **Laporan pencapaian piagam pelanggan dikeluarkan setahun sekali pada setiap tahun pada akhir bulan Oktober.
Skip to content