jempol logo white

Soalan Lazim

Hubungi Kami

Aduan dan Maklum Balas

Peta Laman

jempol logo white
Utama organization Piagam Pelanggan Pencapaian Piagam Pelanggan 2018-2021 Pencapaian Piagam Pelanggan Pejabat Daerah Dan Tanah Jempol 2021

Pencapaian Piagam Pelanggan Pejabat Daerah Dan Tanah Jempol 2021

    BIL.     JANJI Menepati Tempoh Masa/Standard Piagam Pelanggan Tidak Menepati Masa /Standard Piagam Pelanggan Jumlah Perkhidmatan
Jumlah Menepati Standard* % Menepati Standard Jumlah Tidak Menepati Standard* %Tidak Menepati Standard*
UNIT HASIL  
1. Tempoh Masa Menunggu Dan Mendapatkan Perkhidmatan Dikaunter Dalam Tempoh 15 Minit.  1 pelanggan dalam masa 10 minit 100% 0 0 51,893
2. Tempoh Masa Memproses Bayaran Cukai Serta Dokumen Yang Lengkap Dalam Masa 5 Minit. 60,854 hak milik 100% 0 0 51,893
UNIT PEMBANGUNAN DAN PELUPUSAN TANAH  
3. Memproses Dan Mengemukakan Permohonan Pemberimilikan Tanah, Lesen Pendudukan Sementara Dan Perizaban Tanah Kepada Pihak Berkuasa Negeri Dalam Tempoh 6 Bulan Daripada Permohonan Diterima.  
4. Memproses Dan Mengemukakan Permohonan Untuk Serahbalik Dan Berimilik, Pohon Semula Tanah, Tukar Syarat Dan Pecah Sempadan Tanah, Penyatuan Tanah Dan Pecah Sempadan Atau Pecah Bahagian Tanah Dalam Tempoh 1 Bulan Daripada Permohonan Diterima.    
UNIT PENDAFTARAN  
5. Memastikan Semua Perserahan Urusniaga Dan Bukan Urusniaga Didaftarkan Dalam Tempoh 1 Hari Bekerja.  
6. Memastikan Semua Permohonan Kebenaran Pindahmilik, Pajakan Dan Gadaian Tanah ( E-Consent ) Yang Lengkap Diproses Dalam Tempoh 14 Hari Bekerja.  
UNIT PEMBANGUNAN  
7. Mengeluarkan Surat Tawaran Kerja Perolehan Secara Sebutharga Bagi Projek Pembangunan Fizikal Dalam Tempoh 14 Hari Bekerja Setelah Mendapat Keputusan Mesyuarat Jawatankuasa Sebutharga  
UNIT KHIDMAT PENGURUSAN  
8. Memproses Baucar-Baucar Bayaran Yang Lengkap Dalam Tempoh 14 Hari Bekerja.  
9. Memberikan Maklumbalas Kepada Aduan Atau Pertanyaan Dalam Tempoh 14 Hari Bekerja. 4 aduan     100%                0              0%            4
  **Laporan pencapaian piagam pelanggan dikeluarkan setahun sekali pada setiap tahun pada akhir tahun.
Skip to content