PERTUKARAN KELUAR / MASUK 
PEGAWAI DI PEJABAT DAERAH DAN TANAH JEMPOL

BIL.

NAMA

JAWATAN/GRED 

TARIKH KELUAR JABATAN 

1. NURDIANA NAURAH BINTI SHAHARUDIN PEN. PEGAWAI DAERAH N41

04 NOVEMBER 2022

BERTUKAR KE JABATAN KEBAJIKAN MASYARAKAT (REMBAU)

logo bm ns sprm bpa jpa msc   mampu spa

spr

mdec

malaysia