KETUA PEGAWAI MAKLUMAT (CIO)

                                

   

Nama: NAWAL BINTI MOHAMED AMIN

Jawatan: PEGAWAI DAERAH

Skim Perkhidmatan/Gred: M54

E-mel:   nawal[at]ns[dot]gov[dot]my

Telefon (P): 06-4585203

Faks: 06-4581242

Alamat: Pejabat Daerah & Tanah Jempol, Kompleks Pentadbiran Daerah, 
72120 Bandar Seri Jempol, Negeri Sembilan Darul Khusus

 

 

 

PEGAWAI KESELAMATAN ICT (ICTSO)

 

Nama: NOORA BINTI MOHAMAD YASIN

Jawatan: PENOLONG PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT

Skim Perkhidmatan/Gred: F29

E-mel:   noora[at]ns[dot]gov[dot]my

Telefon (P): 06-4585217

Faks: 06-4581242

Alamat: Pejabat Daerah & Tanah Jempol, Kompleks Pentadbiran Daerah, 
72120 Bandar Seri Jempol, Negeri Sembilan Darul Khusus

 

 

logo bm ns sprm bpa jpa msc   mampu spa

spr

mdec

malaysia