jempol logo white

Soalan Lazim

Hubungi Kami

Aduan dan Maklum Balas

Peta Laman

jempol logo white
Utama info-daerah Profil Daerah

Profil Daerah

PENGENALAN DAERAH JEMPOL

Daerah Jempol merupakan salah satu daripada sembilan daerah yang terdapat di Negeri Sembilan. Daerah ini telah diwujudkan pada 1 Januari 1980 bertujuan untuk memperkemas pentadbiran daerah. Sebelum tahun  1980, daerah Jempol merupakan sebahagian daripada daerah Kuala P’ilah. Keseluruhan daerah ini  ialah 148,458.42 hektar dan merupakan daerah terbesar di dalam Negeri Sembilan. Daerah ini terbahagi kepada lima mukim iaitu Mukim Kuala Jempol, Mukim Rompin. Mukim Serting Ulu, Mukim Serting Hilir dan Mukim Jelai . Sebahagian besar tanah di daerah ini adalah digunakan untuk pertanian getah dan perladangan sawit. Sehingga kini, dalam tempoh 43 tahun, daerah ini telah membangun dengan begitu pesat dan Kerajaan Negeri telah mensasarkan pentadbiran Kerajaan Tempatan daerah ini menjadi Majlis Perbandaran Jempol pada tahun 2018.


Berdasarkan statistik utama penduduk Daerah Pentadbiran Negeri Sembilan,  jumlah penduduk di Daerah Jempol ialah seramai 129,400 orang

dengan kepadatan penduduk 87 orang perkilometer persegi yang dikategorikan sebagai taburan penduduk sederhana.  Lebih separuh penduduk di daerah ini merupakan bumiputera, membentuk 70.2 peratus penduduk. Kaum kedua terbesar merupakan kaum Cina 16.9 % diikuti India seramai 12.5%. Sebanyak empat peratus penduduk merupakan bukan warganegara.

 

Nisbah penduduk lelaki kepada penduduk wanita ialah 107:100. Terdapat 38,100 tempat kediaman dengan sebanyak 33,900 isi rumah. Purata saiz isi rumah pula dicatatkan seramai empat orang dalam sebuah rumah. Lebih 82 ribu penduduk dalam kalangan umur bekerja, 40 ribu dalam golongan muda dan selebihnya 9.7 ribu orang merupakan warga tua.


Sumber : 

Statistik Utama Penduduk, Daerah Pentadbiran Negeri Sembilan, 2020-2023 – Jabatan Perangkaan Malaysia,
Wikipedia Bahasa Melayu

  

map jempol
Skip to content