jempol logo white

Soalan Lazim

Hubungi Kami

Aduan dan Maklum Balas

Peta Laman

jempol logo white
Utama awam Notis Lelongan Awam

Notis Lelongan Awam

PERISYTIHARAN JUALAN LELONGAN AWAM

PERINTAH JUAL ATAS PERMINTAAN PEMEGANG GADAIAN Dalam Perkara Seksyen 263, Kanun Tanah Negara, 1965

NOTIS LELONGAN AWAM OGOS 2023

TARIKH : 03 OGOS 2023 (KHAMIS)MASA  : 10.30 PAGI 𝗕𝗘𝗥𝗧𝗘𝗠𝗣𝗔𝗧 𝗗𝗜 : 𝗣𝗘𝗝𝗔𝗕𝗔𝗧 𝗗𝗔𝗘𝗥𝗔𝗛 𝗗𝗔𝗡 𝗧𝗔𝗡𝗔𝗛 𝗝𝗘𝗠𝗣𝗢𝗟, 𝗞𝗢𝗠𝗣𝗟𝗘𝗞𝗦 𝗣𝗘𝗡𝗧𝗔𝗗𝗕𝗜𝗥𝗔𝗡 𝗞𝗘𝗥𝗔𝗝𝗔𝗔𝗡, 𝟳𝟮𝟭𝟮𝟬 𝗕𝗔𝗡𝗗𝗔𝗥 𝗦𝗘𝗥𝗜 𝗝𝗘𝗠𝗣𝗢𝗟, 𝗡𝗘𝗚𝗘𝗥𝗜 𝗦𝗘𝗠𝗕𝗜𝗟𝗔𝗡

NOTIS LELONGAN AWAM APRIL 2023

𝗧𝗔𝗥𝗜𝗞𝗛 : 𝟭𝟭 𝗔𝗣𝗥𝗜𝗟 𝟮𝟬𝟮𝟯 (𝗦𝗘𝗟𝗔𝗦𝗔)𝗠𝗔𝗦𝗔 : 𝟭𝟬.𝟯𝟬 𝗣𝗔𝗚𝗜 𝗕𝗘𝗥𝗧𝗘𝗠𝗣𝗔𝗧 𝗗𝗜 :𝗣𝗘𝗝𝗔𝗕𝗔𝗧 𝗗𝗔𝗘𝗥𝗔𝗛 𝗗𝗔𝗡 𝗧𝗔𝗡𝗔𝗛 𝗝𝗘𝗠𝗣𝗢𝗟, 𝗞𝗢𝗠𝗣𝗟𝗘𝗞𝗦 𝗣𝗘𝗡𝗧𝗔𝗗𝗕𝗜𝗥𝗔𝗡 𝗞𝗘𝗥𝗔𝗝𝗔𝗔𝗡, 𝟳𝟮𝟭𝟮𝟬 𝗕𝗔𝗡𝗗𝗔𝗥 𝗦𝗘𝗥𝗜 𝗝𝗘𝗠𝗣𝗢𝗟, 𝗡𝗘𝗚𝗘𝗥𝗜 𝗦𝗘𝗠𝗕𝗜𝗟𝗔𝗡

NOTIS LELONGAN AWAM MAC 2023

𝗧𝗔𝗥𝗜𝗞𝗛 : 𝟯𝟬 𝗠𝗔𝗖 𝟮𝟬𝟮𝟯 (𝗞𝗛𝗔𝗠𝗜𝗦) 𝗠𝗔𝗦𝗔 : 𝟭𝟬.𝟬𝟬 𝗣𝗔𝗚𝗜𝗕𝗘𝗥𝗧𝗘𝗠𝗣𝗔𝗧 𝗗𝗜 𝗣𝗘𝗝𝗔𝗕𝗔𝗧 𝗗𝗔𝗘𝗥𝗔𝗛 𝗗𝗔𝗡 𝗧𝗔𝗡𝗔𝗛 𝗝𝗘𝗠𝗣𝗢𝗟, 𝗞𝗢𝗠𝗣𝗟𝗘𝗞𝗦 𝗣𝗘𝗡𝗧𝗔𝗗𝗕𝗜𝗥𝗔𝗡 𝗞𝗘𝗥𝗔𝗝𝗔𝗔𝗡, 𝟳𝟮𝟭𝟮𝟬 𝗕𝗔𝗡𝗗𝗔𝗥 𝗦𝗘𝗥𝗜 𝗝𝗘𝗠𝗣𝗢𝗟, 𝗡𝗘𝗚𝗘𝗥𝗜 𝗦𝗘𝗠𝗕𝗜𝗟𝗔𝗡

NOTIS LELONGAN AWAM JANUARI 2023 

TARIKH : 11HB JANUARI 2023 BERSAMAAN HARI RABU, MASA : 11.30 PAGI BERTEMPAT DI PEJABAT DAERAH DAN TANAH JEMPOL, KOMPLEKS PENTADBIRAN KERAJAAN, 72120 BANDAR SERI JEMPOL, NEGERI SEMBILAN

NOTIS LELONGAN AWAM NOVEMBER 2022 

PADA 14HB NOVEMBER 2022 BERSAMAAN HARI ISNIN, JAM 10.00 PAGI BERTEMPAT DI PEJABAT DAERAH DAN TANAH JEMPOL, KOMPLEKS PENTADBIRAN KERAJAAN, 72120 BANDAR SERI JEMPOL, NEGERI SEMBILAN

Skip to content