e-Penyertaan     Galeri      Muat Turun    Lokasi Menarik
  e-Penyertaan Galeri Multimedia Menu Muat Turun Tempat Menarik di Jempol
Berita Terkini
Notis Sebutharga Berjaya
Pengumuman
Tender & Sebutharga 2021

Pengumuman

 Mahu Bayaran Cukai Tanah Secara Online ???

Tender & Sebutharga 2021

 

Sebutharga Pejabat Daerah Dan Tanah Jempol

PDJL.BKP.03/2021(P/Kw)
Tarikh Jualan   : 06 April 2021 (9.00 pagi - 4.00 petang)
Lokasi Jualan  : Unit Khidmat Pengurusan,  Pejabat Daerah Dan Tanah Jempol

 

 Sebutharga Pejabat Daerah Dan Tanah Jempol

PDJL.BKP.600-2/1/1(10)
Tarikh Jualan   : 12 April 2021 hingga 19 April 2021 (8.00 pagi - 4.00 petang)
Lokasi Jualan  : Unit Pembangunan Fizikal,  Pejabat Daerah Dan Tanah Jempol

 

 

 

 

Baca selanjutnya: Tender &...

Jom! Bayar Cukai Tanah
Terma dan Syarat Kempen Bayar Cukai Tanah Negeri Sembilan 2021
Tuan Pegawai Daerah Syahrul Nizam bin Saleh menyampaikan Sijil Penghargaan kepada En. Maulof bin Ahmad yang telah bersara.
Talian Bantuan Kecemasan dan Bencana Daerah Jempol
Langkah Pencegahan Covid 19 di Pusat Beli Belah
Banjir : Apa Tindakan Anda?
Langkah Pencegahan Covid-19 Di Sekolah Dan Tempat Kerja
Langkah Pencegahan Covid-19 Di Kenderaan Awam
Pemakaian Pelitup Muka
Katalog Stor Utama
Tanggungjawab Pengguna e-mail Rasmi Negeri Sembilan

 

Gerobok Rezeki Untuk Penjawat Awam

Seremban, 13 Januari 2021 (Korporat SUKNS) — Pejabat Setiausaha Kerajaan Ne­geri Sembilan buat julung kali me­nyediakan sudut bantuan makanan Gerobok Reze­ki, khas untuk penjawat awam yang bekerja di Wisma Negeri.

Menteri Besar Negeri Sembilan, Dato’ Seri Aminuddin Harun berkata, Gerobok Rezeki yang di­letakkan di Laman Infor­masi Wisma Negeri tersebut merupakan satu sudut mengumpul bantuan ba­rangan makanan asas bagi keperluan penjawat awam yang kurang berkemampu­an atau memerlukan ban­tuan. Penjawat awam boleh meng­ambil makanan di Gerobok Rezeki itu sekadar diperlukan agar lebih ramai individu atau keluarga terjejas da­pat menikrriati inisiatif.

"Saya juga berharap inisiatif ini dapat diperlu­askan ke semua jabatan di Negeri Sembilan agar mana-mana penjawat awam yang memerlukan dapat dibantu," katanya selepas merasmikan Mesyuarat Perhimpunan Pentadbiran Kerajaan Negeri Sembi­lan secara maya dan Pe­lancaran Gerobok Rezeki di Wisma Negeri.

Hadir sama Speaker Dewan Undangan Negeri (DUN) Negeri Sembilan Dato’ Zulkefly Mohd Omar, Setiausa­ha Kerajaan Negeri, Da­to’ Dr Razali Abdul Ma­lik dan  Ahli-ahli Mesyuarat Kerajaan Negeri Sembilan.

Sementara itu, Ami­nuddin dalam ucapannya berkata, keseimbangan pembangunan antara se­mua daerah amat penting. Beliau berkata, pen­jawat awam di negeri ini wajar menjadi duta, mata dan telinga untuk me­nyampaikan dasar pemba­ngunan kerajaan negeri yang perlu diketahui oleh rakyat.

"Di Negeri Sembilan contohnya, sektor perin­dustrian kita tumpukan di Seremban dan Port Dick­son iaitu di Lembah Wa­wasan Malaysia 2.0 (MVV 2.0).

"Di Jelebu, kita ba­ngunkan sektor biodiver­siti. Kerajaan negeri juga tidak melupakan Rembau, Tampin, Jempol dan Ku­ala Pilah yang mahu diba­ngunkan wilayah agropo­lis iaitu jadikan sebagai kawasan 'Dapur Lembah Klang”.

logo bm ns sprm bpa jpa msc   mampu spa

spr

mdec

malaysia