KETUA PEGAWAI MAKLUMAT (CIO)

 
       

 MAKLUMAT SEDANG DIKEMASKINI

    Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Sembilan, 
    Tingkat 5, Blok A, Wisma Negeri, 
    70503, Seremban, 
    Negeri Sembilan Darul Khusus

  

 

 PEGAWAI KESELAMATAN ICT (ICTSO) 

   

   Tuan Mas Midyawan bin Yahya

   Pegawai Daerah M54

     -

    06-4585203

    06-4581242

    Pejabat Daerah & Tanah Jempol, 
    Kompleks Pentadbiran Daerah, 
    72120 Bandar Seri Jempol, 
    Negeri Sembilan Darul Khusus

logo bm ns sprm bpa jpa msc   mampu spa

spr

mdec

malaysia