<splwpk-client-charter="splwpk-client-charter" splwpk-client-charter-timestamp="2019-02-19 16:48:22">

PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN  

PEJABAT DAERAH DAN TANAH JEMPOL SEHINGGA DISEMBER 2018

 

 

 

BIL.

 

 

JANJI

Menepati Tempoh Masa/Standard Piagam Pelanggan

 

Tidak Menepati Masa /Standard Piagam Pelanggan

 

Jumlah Perkhidmatan

Jumlah Menepati Standard*

% Menepati

Standard

 

Jumlah Tidak Menepati Standard*

 

%Tidak Menepati Standard*

UNIT HASIL

 

1.

Tempoh Masa Menunggu Dan Mendapatkan Perkhidmatan Dikaunter Dalam Tempoh 15 Minit.

 

1 pelanggan dalam masa 10 minit

100%

0

0

43,607

2.

Tempoh Masa Memproses Bayaran Cukai Serta Dokumen Yang Lengkap Dalam Masa 5 Minit.

 

43,607 hak milik

100%

0

0

43,607

UNIT PEMBANGUNAN DAN PELUPUSAN TANAH

 

3.

Memproses Dan Mengemukakan Permohonan Pemberimilikan Tanah, Lesen Pendudukan Sementara Dan Perizaban Tanah Kepada Pihak Berkuasa Negeri Dalam Tempoh 3 Bulan Daripada Permohonan Diterima.

         

4.

Memproses Dan Mengemukakan Permohonan Untuk Serahbalik Dan Berimilik, Pohon Semula Tanah, Tukar Syarat Dan Pecah Sempadan Tanah, Penyatuan Tanah Dan Pecah Sempadan Atau Pecah Bahagian Tanah Dalam Tempoh 1 Bulan Daripada Permohonan Diterima.

         

UNIT PENDAFTARAN

 

5.

Memastikan Semua Perserahan Urusniaga Dan Bukan Urusniaga Didaftarkan Dalam Tempoh 1 Hari Bekerja.

Urusniaga 529

Bukan Urusniaga 577

100%

0

0

1,105

6.

Memastikan Semua Permohonan Kebenaran Pindahmilik, Pajakan Dan Gadaian Tanah ( E-Consent ) Yang Lengkap Diproses Dalam Tempoh 14 Hari Bekerja.

84 permohonan berjaya diproses dalam masa 14 hari.

100%

0

0

84

UNIT PEMBANGUNAN

 

7.

Mengeluarkan Surat Tawaran Kerja Perolehan Secara Sebutharga Bagi Projek Pembangunan Fizikal Dalam Tempoh 14 Hari Bekerja Setelah Mendapat Keputusan Mesyuarat Jawatankuasa Sebutharga

59 Sebutharga

100%

0

0

59

UNIT KHIDMAT PENGURUSAN

 

8.

Memproses Baucar-Baucar Bayaran Yang Lengkap Dalam Tempoh 14 Hari Bekerja.

718 baucar

100%

0

0

718

9.

Memberikan Maklumbalas Kepada Aduan Atau Pertanyaan Dalam Tempoh 14 Hari Bekerja.

10 aduan

100%

0

0

10

               

 

**Laporan pencapaian piaggam pelanggan dikeluarkan setahun sekali pada setiap tahun pada akhir Bulan Oktober.

Disclaimer

Negeri Sembilan State Government shall not be liable for any loss or damage caused by the user information obtained from this site.

Best viewed Mozilla Firefox version 43.0 above and minimum resolution 1024 x 768.

Privacy Policy | Security Policy | FAQ | Sitemap

 
3120126

Your IP: 103.21.45.204
2019-10-15 19:28
  • Tarikh Dikemaskini : Tuesday 15 October 2019, 04:27:21 PM.
  • Last Updated: Tuesday 15 October 2019, 16:27:21.

Contact Us

Secretary State Office of Negeri Sembilan,
Level 5, Block A, Wisma Negeri,
Jalan Dato' Abdul Malek, 70503 Seremban,
Negeri Sembilan. Tel : 606-765 9900
Faks : 606-761 7386
E-mel: korporatsukns[at]ns[dot]gov[dot]my