Sebutharga Pejabat Daerah Dan Tanah Jempol

PDJL.BP.600-2/1/1(45/49/50)

PDJL.BP.600-2/1/1(46/47/48)

Tarikh Jualan           : 25 Ogos hingga 1 September 2020

Lokasi Jualan           : Unit Pembangunan Fizikal,  Pejabat Daerah Dan Tanah Jempol

 

Sebutharga Pejabat Daerah Dan Tanah Jempol

PDJL.BP.600-2/1/1(44)

Tarikh Jualan            : 01 Julai hingga 8 Julai 2020

Tarikh Lawat Tapak  : 01 Julai 2020 (Rabu)

Lokasi Jualan           : Unit Pembangunan Fizikal,  Pejabat Daerah Dan Tanah Jempol

 

Sebutharga Pejabat Daerah Dan Tanah Jempol

PDJL.BP.600-2/1/1(19 & 22)

PDJL.BP.600-2/1/1(18,20-21)

Tarikh Jualan  :  09 Jun Hingga 16 Jun 2020

Lokasi              : Unit Pembangunan Fizikal,  Pejabat Daerah Dan Tanah Jempol

Sebutharga Pejabat Daerah Dan Tanah Jempol

PDJL.BP.600-2/1/1(12-14,16 & 17)

PDJL.BP.600-2/1/1(15)

Tarikh Jualan  :  13 Mei hingga 20 Mei 2020

Lokasi              : Unit Pembangunan Fizikal,  Pejabat Daerah Dan Tanah Jempol