PERISYTIHARAN JUALAN LELONGAN AWAM

PERINTAH JUAL ATAS PERMINTAAN PEMEGANG GADAIAN
Dalam Perkara Seksyen 263, Kanun Tanah Negara, 1965

 

Bil. 

Tarikh / Tempat

Muat Turun Dokumen

 

1.


11HB JANUARI 2023 BERSAMAAN HARI RABU, JAM 11.30 PAGI

BERTEMPAT DI

PEJABAT DAERAH DAN TANAH JEMPOL, KOMPLEKS PENTADBIRAN KERAJAAN, 72120 BANDAR SERI JEMPOL, NEGERI SEMBILAN

 

Bil(41) dlm. PTJL.369/05/2021/02

 

 

Bil(42) dlm. PTJL.369/04/2021/02

2.

PADA 14HB NOVEMBER 2022 BERSAMAAN HARI ISNIN, JAM 10.00 PAGI

BERTEMPAT DI

PEJABAT DAERAH DAN TANAH JEMPOL, KOMPLEKS PENTADBIRAN KERAJAAN, 72120 BANDAR SERI JEMPOL, NEGERI SEMBILAN

Bil(27) dlm. PTJL.369/05/2021/02
Bil(28) dlm. PTJL.369/04/2021/02
   
 3. 28 September 2022 (Rabu)
Pejabat Daerah dan Tanah Jempol
Muat Turun Dokumen  

 

 

 

 

 

 

logo bm ns sprm bpa jpa msc   mampu spa

spr

mdec

malaysia